Privacy beleid

Privacy beleid

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Indien van deze informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door United Retail B.V worden gewijzigd.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij United Retail B.V  of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Retail B.V, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van United Retail B.V, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring United Retail B.V

Hieronder volgt een uitleg over Reparatievakman.nl en wat je dient te weten voordat je jouw informatie invult op de website. Bij het opgeven van informatie dien je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van United Retail B.V. Wij vragen je dan ook de Algemene Voorwaarden te lezen voordat je ermee akkoord gaat.

United Retail B.V respecteert jouw privacy. De verwerking van persoonsgegevens door United Retail B.V geschiedt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de doeleinden en het beleid van United Retail B.V met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens. We raden je aan om dit document te lezen, voordat je je gegevens opgeeft op deze website en gebruik maakt van de informatie en dienstverlening van United Retail B.V.

De partij die jouw persoonsgegevens verwerkt is United Retail B.V.

De website van United Retail B.V

De website is een initiatief van United Retail B.V. Bij United Retail B.V zijn een aantal winkels  en een aantal websites in Nederland aangesloten op het gebied van consumenten- en huishoud-elektronicaproducten. Deze website geeft algemene informatie over producten en diensten.

Je kunt gebruikmaken van de dienstverlening van De Reparatievakman.nl en bij United Retail B.V aangesloten winkels en overige websites door je gegevens in te vullen op de website. Daarbij vragen we om je naam, adres, postcode en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens zijn zogenaamde “persoonsgegevens”. Voorts geef je door opgave aan dat je geïnteresseerd bent in bepaalde service van De Reparatievakman.nl en/of bij United Retail B.V aangesloten winkels en overige websites.

United Retail B.V gebruikt de verzamelde gegevens voor onderstaande diensten

Om je gegevens te mogen verwerken vragen we bij jouw opgave van informatie om je uitdrukkelijke toestemming zodat United Retail B.V en de bij haar aangesloten winkels en overige websites jouw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor het geven van informatie over de winkels en de overige websites en het verstrekken van informatie en het doen van aanbiedingen. Hierbij geef je tegelijkertijd ook toestemming om daartoe per e-mail, post en eventueel andere wijzen te mogen worden benaderd.

Ook ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van United Retail BV. en geef je aan dat je bekend bent met deze Privacyverklaring.

Als je bij opgave van jouw gegevens actief één of meer opt-in teksten aanvinkt, dan geef je jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de daar aangegeven doeleinden. Onderstaand wordt je verder aangeduid als de ‘bezoeker’.

Doeleinden van verwerking

United Retail B.V en de bij haar aangesloten winkels en websites verwerken de door de bezoeker ingevulde gegevens en reacties voor het geven van informatie over deze website en verstrekken van informatie en het doen van aanbiedingen over hun producten en diensten, waarbij de bezoeker ook per e-mail en/of post en eventueel op andere wijzen kan worden benaderd. De bezoeker kan daartegen kosteloos verzet aantekenen, zie hierna ‘Intrekken toestemming /verwijderen gegevens’. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van de gegevens van de bezoeker kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden.

Daarnaast worden de door de bezoeker ingevulde gegevens en zijn reacties gebruikt voor het creëren van bezoekersprofielen teneinde op de bezoeker informatie te verstrekken of aanbiedingen te kunnen doen. Voorts kunnen de gegevens van de bezoeker worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Intrekken toestemming  / verwijderen gegevens

Als de bezoeker niet langer prijs stelt op informatie vanuit de winkels, deze website of de andere aan United Retail BV verbonden websites en informatie en aanbiedingen over producten en diensten van United Retail B.V en/of haar aangesloten winkels en websites dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar United Retail B.V. Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich daarvoor wil afmelden.

Voor al deze aanpassingen kun je ook een brief sturen naar het hieronder vermelde adres:
United Retail B.V., Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen

Telefoonnummer: 035-3032501 (lokaal tarief), bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Door de verwerkingstijd zal het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of afmelding ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na de afmelding verwijderd en geanonimiseerd.

Om de informatie en aanbiedingen over producten en diensten optimaal te kunnen afstemmen op de wensen van de bezoekers, verzamelt United Retail B.V geanonimiseerde gegevens van de bezoekers voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoeker. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.

Verstrekking aan derde partijen

United Retail B.V en de daarbij aangesloten winkels en websites verstrekken géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Onder derde partijen wordt verstaan alle andere partijen dan United Retail B.V en de aangesloten winkels en websites.

Om de doelen van verwerking te kunnen uitvoeren, kunnen United Retail B.V en de aangesloten winkels en websites echter wel samenwerken met online marketing bedrijven, listbrokers, en andere vergelijkbare partijen die namens hen en op hun instructie werkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld mailings. Deze partijen zijn zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG. De medewerkers van United Retail BV en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging

United Retail B.V hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers via deze website verstrekte gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging. De door de bezoeker ingevulde gegevens op de website zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

Bezoekersgegevens

United Retail B.V kan via haar websites  algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan United Retail B.V aan een zorgvuldig geselecteerd bedrijf de opdracht geven om in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie te verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op deze website te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van United Retail B.V. teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies: Met behulp van een permanente cookie kan United Retail B.V. gebruikers herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op de voorkeuren van de gebruiker worden ingesteld. Hierdoor hoeft gebruiker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor deze tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kan maken. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van tracking cookies: Met toestemming van de gebruiker plaatsen wij een cookie op zijn apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra de gebruiker onze website bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan de naam, adres en e-mailadres van gebruiker, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op zijn profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor gebruiker zijn.

Gebruik van Google Analytics: Via de website van United Retail B.V. wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. United Retail B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. United Retail BV heeft  hier geen invloed op. United Retail BV. heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van gebruiker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in jouw browser is uitgeschakeld, zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast zal bijvoorbeeld voor het tegengaan van misbruik in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Meer informatie omtrent het gebruik van cookies kun je onder meer vinden op de website van de Consumentenbond.

Inzage, Correctie en Contact

Bezoekers van de websites van United Retail BV kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door United Retail B.V. zijn verwerkt. Vervolgens kan elke bezoeker United Retail B.V. verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of jouw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kan elke bezoeker een brief sturen met een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie naar onderstaand adres:

United Retail B.V., Huizermaatweg 480, 1276 LM Huizen

Telefoonnummer: 035-3032501 (lokaal tarief), bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient elke bezoeker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Elke bezoeker kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de bezoeker ook een e-mail sturen naar info@reparatievakman.nl of een brief sturen naar het voornoemd adres.

Wijzigingen Privacyverklaring

United Retail B.V behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.